5-gadniekiem, Ieknaģē pareizo vidējo zilbi, 10 lpp, 2021.

Regular price €1.89

Šis kartīšu materiāls ir paredzēts piecgadniekiem, kuri jau ir apguvuši drukātos burtus un tagad apgūst lasīšanu. Bērnam ir jāieknaģē pareizā vidējā zilbe, kas atbilst attēlam un apakšā norādītajam vārdam (piemēram, ce-pu-re, tau-re-nis, sī-po-li utt.). Šajā materiālā ir tikai trīs zilbju vārdi, lai bērnam būtu vieglāk. 

Uz vienas A4 lapas ir 6 kartītes, uz katras kartītes ir viens attēls un trīs zilbes (divas nepareizas, viena pareiza). Kopā ir 10 lapas. Lai kartītes būtu ērtāk lietot un lai tās kalpotu ilgāk, iesakām tās ielaminēt.

Kad kartītes ir ielaminētas, pedagogs/logopēds var dot bērnam ar flomāsteru ierakstīt pirmo zilbi, ko pēc tam var viegli notīrīt. 

#knaģu #knaģi