1. klase, Vārdi ar rakstīšanas grūtībām, 21 lpp., 2023

Parastā cena €2.99

PVN iekļauts.
Šis digitālais krājums ir domāts 1. klases skolēniem, taču būs aktuāls arī 2. un 3. klases skolēniem, kā arī visiem, kas apgūst latviešu valodu kā svešvalodu.
Krājumā ir apkopoti vārdi ar rakstīšanas grūtībām: vārdi, kuros notiek asimilācija balsīguma ziņā, vārdi, kuros rodas afrikāta [c], kā arī vārdi ar dubultiem līdzskaņiem un līdzskaņu savienojumiem šķ, šs, ņš, , ns.

Katrā lapā ir 12 attēlu un tiem atbilstošu vārdu savienojumu, kuros ir viens vai vairāki vārdi ar rakstīšanas grūtībām. Problemātiskajās vietās vārdos ir atstāti tukši lodziņi, kuros ir jāieraksta trūkstošie burti. Kur tas ir bijis iespējams, blakus slīprakstā ir dots tas pats vārds daudzskaitlī vai citā locījumā, lai būtu iespējams saklausīt vārda skaņas.
Krājuma beigās ir lapas pārbaudei - tie paši attēli un pilnīgi tukši lodziņi. Pieaugušais skaļi nosauc vārdus, un bērns tos ieraksta.

Lai izdodas pārvarēt visas grūtības!  
Autore: Anna Diļeva