1. klase, 15 diktāti, 2023

Parastā cena €1.71

PVN iekļauts.

Šajā krājumā apkopoti 15 diktāti latviešu valodā 1. klases bērniem. Katrā diktātā ir 5 līdz 9 vienkārši nepaplašināti vai vienkārši paplašināti teikumi. 

Visiem diktātiem ir papilduzdevumi - atrast un izskaitīt tekstā visus divskaņus, noteikt kopējo teikumu skaitu, kā arī atsevišķi to, cik ir jautājuma un izsaukuma teikumu.

Krājuma beigās ir dotas atbildes.