Kā pareizi turēt zīmuli un kāpēc ir svarīgi rakstīt ar roku, A4 formāts, 1 lpp.

Parastā cena €0.00

PVN iekļauts.
Šeit ir izveidots plakāts, lai pievērstu uzmanību tam, kā pareizi turēt zīmuli (redzams attēlā) un kāpēc ir svarīgi rakstīt ar roku!
Daži interesanti fakti par rokrakstu:

🍒 Labs rokraksts vairo pašapziņu bērnam. Pētījumi par jaunāko skolas vecuma bērniem liecina, ka bērni ar neglītu rokrakstu prasa vairāk skolotāja uzmanību. Šiem bērniem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sagatavotu mājas darbus, viņi nevar iekļauties laika robežās obligātājos uzdevumos klasēs. Tas pazemina viņa pašvērtējumu, palielina agresiju.

🍒 Bērnu psihologi zina teikt, ka rakstīšana ar roku agrīnā vecumā attīsta motorikas prasmes, kas dod nenovērtējamu atbalstu lasītprasmes apguvē, uzlabo vizuālās uztveres spējas, trenē labo radošo smadzeņu puslodi, veicina kritiskās domāšanas spējas.

🍒 Bērni, kas ātrāk spēj rakstīt ar roku, spēj sacerējumos radīt vairāk ideju nekā tie, kas raksta sacerējumus ar datoru. Jo rakstīšana ar roku ir plūstošāka, automātiskāka, jo bērni ir radošāki un produktīvāki, ātrāk apgūst vielu, jo var koncentrēties nevis uz to, kā panākt skaistākus burtus, bet – uz saturu.

Plakātu droši varat printēt un likt bērnudārzos pie sienas!