Lietošanas noteikumi

Svarīgi!
Visi vietnē dzene.com publicētie materiāli ir ar autortiesībām aizsargāti darbi. To reproducēšana vai jebkāda cita neatļauta izmantošana ir autortiesību pārkāpums. Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta atbildība Krimināllikuma 148. pantā.

1. Digitālie faili ir paredzēti tikai personīgai lietošanai, jebkāda šo failu nodošana trešajām personām vai pārdošana ir pretlikumīga. Savukārt failu izdrukas ir atļauts veikt neierobežotā daudzumā bez izplatīšanas ierobežojumiem, izņemot kā ar mērķi gūt peļņu.
2. No pirkšanas brīža tie ir jālejupielādē 2 nedēļu laikā, jo materiāla saite var palikt neaktīva (krājumi tiek uzlaboti/papildināti).

Daži piemēri no dzīves, kā var un kā nevar izmantot materiālus.
• Skolotājs drīkst izdrukāt kopijas visai klasei vai nometņu dalībniekiem.
• Vecāks drīkst drukāt neskaitāmas kopijas visiem saviem bērniem.
• Lejupielādētos failus nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām.

Ja gadījumā redzat, ka platformas www.dzene.com materiāli tiek pārtirgoti vai arī ar šiem failiem cilvēki dalās slēgtās grupās, lūdzu, uztaisiet ekrānšāviņu un atsūtiet to uz info@dzene.com

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mani personīgi:
Ilze Dzene, info@dzene.com