Lietošanas noteikumi

Šis un visi citi vietnē dzene.com pieejamie darbi ir aizsargāti ar autortiesībām. 

Ja gadījumā Jūs redzat, ka platformas dzene.com materiāli tiek pārdoti tālāk vai arī ar šiem failiem cilvēki dalās slēgtās WhatsApp grupās, lūdzu, uztaisiet ekrānšāviņu un atsūtiet to uz veikals@dzene.com

Daži piemēri no dzīves, kā var un kā nevar izmantot materiālus.

  • Skolotājs drīkst izdrukāt kopijas visai klasei vai nometņu dalībniekiem.
  • Vecāks drīkst drukāt neskaitāmas kopijas visiem saviem bērniem.
  • Lejupielādētos failus nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām.

Saskaņā ar Autortiesību likuma 69.1 pantu persona ir mantiski atbildīga par visiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kuru tā radījusi ar autortiesību pārkāpšanu. Pārsūtot lejuplādētos failus trešajām personām, tiek pārkāpts “Par nodokļiem un nodevām” likuma 15.1 pants.

Atteikuma tiesības

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.2 55 “Noteikumi par distances līgumu“ 22.13. apakšpunktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Par Pircēja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar veikala lietošanas noteikumiem.

Tomēr mēs vēlamies, lai visi mūsu klienti ir apmierināti. Tāpēc, ja neesat apmierināts ar iegādātajiem failiem vai arī tie nav atbilstoši Jūsu bērna vecumam un prasmēm, lūdzu, rakstiet uz veikals@dzene.com.