Burti pa vidu, 5-gadniekiem, 15 lpp.

Regular price €1.89

Digitālajā failā ir 15 darba lapas. Bērnam jānosauc attēla pirmā saņa un tas jāsavieno ar atbilstošo burtu.