30 short stories, 33 pages, 2021

Parastā cena €2.99

PVN iekļauts.

Šis digitālais krājums domāts pirmklasniekiem. Tajā ir 30 lapas ar īsiem stāstiņiem un jautājumiem par to, lai noskaidrotu, vai bērns ir sapratis izlasīto. Bērna uzdevums ir izlasīt tekstu un atbildēt uz jautājumiem - vispirms jāatrod tekstam atbilstošais attēls, no vairākiem vārdiem jāatrod pareizi uzrakstītais, jāatzīmē pareizais variants un brīvā formātā jāuzraksta atbilde uz jautājumiem. Pirmās 20 lapas ir vieglākas, bet pēdējās 10 ir grūtākas. Tajās ir garāki stāstiņi un vairāk jautājumu par tiem. 

Šis krājums ir lielisks veids, kā bērnam trenēt lasīšanu un izpratni par izlasīto tekstu. Stāstiņi ir arī gana īsi, lai bērns nenobītos no lielā apjoma un lai labprāt lasītu tos. 

 Latviešu valodā šis krājums ir pieejams šeit: https://dzene.com/collections/latviesu-val-1-klasei/products/izproti-tekstu

 

This digital collection is intended for first-graders. It contains 30 pages with short stories and questions to find out if the child has understood what he or she has read. The child’s task is to read the text and answer the questions – firstly to find the picture, find the correct option from several ones, and to write the answer to the questions in free format.The first 20 pages are easier ones, but the last 10 are more difficult.There are longer stories and more questions about them.

This collection is a great way to train child’s reading and understanding the text he or she is reading. The stories are also short enough for the child not to be afraid of the volume and to be happy to read them.