2. klase, Iepazīsti vārdšķiras - ĪPAŠĪBAS VĀRDS, 20 lpp., 2023

Parastā cena €2.59

PVN iekļauts.

Šis krājums ir paredzēts 2. līdz 3. klases skolēniem. 2. klases skolēniem tas palīdzēs iepazīt īpašības vārdu, savukārt 3. klases skolēni varēs nostiprināt un pārbaudīt savas zināšanas.

Krājuma sākumā ir dots skaidrojums, kas ir īpašības vārds, un piemēri. Pēc tam ir 4 lpp., kurās bērnam starp dažādu vārdšķiru vārdiem ir jāatrod noteikts skaits īpašības vārdu pamatformā un jāsavieno ar vārdiem ĪPAŠĪBAS VĀRDS centrā.

Nākamajās 7 lpp. ir neliels teksts, kurā ir jāatrod un jāpasvītro īpašības vārdi un jāieraksta lodziņos zem teksta. Lodziņu skaits atbilst īpašības vārdu skaitam tekstā. Šis uzdevums būs grūtāks, jo īpašības vārdi vairs nebūs tikai pamatformā.

Krājuma pēdējās lapās bērnam teikumos ir jāieraksta trūkstošais īpašības vārds no tabulas lapas apakšā. Tas palīdzēs nostiprināt izpratni par to, kas ir īpašības vārds.

Krājuma beigās dotas uzdevumu atbildes.
Lai izdodas iepazīt un sadraudzēties ar īpašības vārdu!

Autore: Anna Diļeva