6-gadi, Uzdevumu MIX 2020-2, 30 lpp.

Regular price €2.99

Krājums veidots pēc šāda šablona: grafu uzdevumi, neiederīgo atrašana, attēlu krāsošana izpildot matemātisku darbību, pirmās skaņas darba lapas, simetrisku attēlu zīmēšana, profesiju darba lapas, klasiskais uzdevums - savieno cipariņus un atrodi atšķirības, krāsa+daudzums+forma = …., ieraksti trūkstošos burtus “i” vai “ī” utt.,  logopēdiskās darba lapas burtu Č vai Ž un P vai D diferencēšanai (u.c. burtu diferencēšanai), daļskaitļu krāsošana ar attiecīgi norādīto krāsas zīmuli, grafiskā diktāta pildīšana, uzmanības noturēšanas darba lapas, uzzīmē soli pa solim kādu attēlu, pavisam nedaudz glītraksti, formu krāsošana un skaitīšana, lielāks/mazāks/vienāds, atšifrēšana ar kārtas skaitļiem, teikumu lasīšana aizpildot pirmos pazudušos burtus, atšifrēšana pēc alfabētā norādītajiem attēliem, klasiskais sudoku, kas ir pirmās klases matemātikas darba burtnīcās, pulkstenis, pa kreisi/pa labi/uz augšu/ uz leju darba lapas krāsošana, utt.