3. daļa,"Kas notiek bērnudārzā", Dana Gulbe, 20 lpp.

Regular price €3.89

Šī ir 3. daļa no grāmatas "Kas notiek bērnudārzā?". Grāmatas autore ir Montesori audzinātāja Dana Gulbe un šajā grāmatas daļā tiek apskatīti sekojoši jautājumi:

1) Kas ir audzinātāju, bet kas - ģimenes pienākumi;
2) Kā risināt konfliktus ar audiznātāju;
3) Ko darīt, ja bērns dārziņā kaujas vai citādi aizskar citus bērnus;
4) Kā iemācīt savam bērnam aizstāvēties.

Dana Gulbe: atkarībā no bērna un adaptācijas ilguma, neizbēgami pienāk brīdis, kas ikdienišķie jautājumi šķiet atrisināti un bērnudārzu var sākt patiešām izbaudīt. Šajā brīdī daudz lielāku lomu iegūst savstarpējās attiecības - starp bērnu un audzinātāju, starp audzinātāju un vecākiem, starp bērniem savā starpā. Izprotot, kā šīs attiecības
veidojas un kas ir katras iesaistītās puses pienākumi, mēs varam tās veidot daudz
harmoniskākas, līdz ar to - pieredzi bērnudārzā patīkamāku.