3-4-gadniekiem, Uzdevumu MIX 2019, 30 lpp.

Regular price €2.59

Uzdevumi prāta asināšanai!

Saturs: savienosim lielos attēlus ar mazajiem, piezīmēsim mājai logus un krūzītēm osītes; meklēsim garās un īsās sliekas; domāsim, kas ir plats, kas šaurs; piezīmēsim kokam stumbrus/zvaigznītei stariņus; meklēsim pazudušos priekšmetus attēlā; meklēsim attēlā skaitļus no 1-10; secīgi savienosim krokodilus no mazākā līdz lielākam; meklēsim atbilstošās figūras; savienosim skaitļus secīgi no 1-10; krāsosim tikai putniņus, pārējos nē; mācīsimies rakstīt ciparus no 1-10!